นี่คืออีกหนึ่ง...ความภูมิใจของเรา ที่ได้ มีโอกาศถวาย ยานวดยอดธงไทย ให้กับ พระธรรมปัญญาภรณ์ วัดปากนํ้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

และ พระธรรมเสนานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

       

กลับหน้าหลัก