โครงการแจกฟรี....ยานวดยอดธงไทย

เรามีนโยบาย

       แจกยานวดยอดธงไทยแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม เพื่อปลูกฝังลูกหลานให้เป็นผู้มีจิตใจ เสียสละ

โอบอ้อมอารีต่อสังคมและเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

วัตถุประสงค์

        แจกยานวดยอดธงไทย ให้แก่ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม เช่น คนเจ็บป่วย คนพิการ คนชรา คนยากจน นักโทษ รวมทั้งให้แก่

คนที่มีจิตใจดีงามช่วยเหลือสังคมต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่มูลนิธิ พระภิกษุสงฆ์ ผู้ที่กำลังทำกิจการบุญ-ทานต่างๆ ตามสถานที่ต่างๆ เช่น วัดวาอาราม

สถานสงเคราะห์ มูลนิธิ สถานฝึกวิปัสสนา โรงเจ เรือนจำ โรงพยาบาล เป็นต้นวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2552
ช่วงบ่าย นายห้าง และ บุตรชาย บุตรสะใภ้ เดินทางไปแจกที่ สถานสงเคราะห์ผู้ยากไร้ วังทอง (100 ขวด)

 

เจ้าหน้าที่ประจำสถานสงเคราะห์ผู้ยากไร้ วังทอง

ผู้รับบริการ กำลังเข้าแถวรับแจกยานวดยอดธงไทย

บรรยากาศในงานวันกล้วยแห่งชาติ

 

  

  

 

 

 

 

   

กลับหน้าหลัก